De Gaulle no admitió que Roosevelt abriera bases militares en Francia.